Misja

“The future of Earth lies in the hands and hearts of women”

“W” Tribe oznacza Women’s Tribe, czyli plemię kobiet. Projekt powstał jako naturalna odpowiedź na rosnącą potrzebę kobiet budowania społeczności opartej na wzajemnym szacunku, wzajemnym wsparciu i dzieleniu się swoimi doświadczeniami. Nasza inicjatywa ma charakter społeczny, nie związany z żadną konkretną organizacją lub partią polityczną. Na “W”Tribe składają się dwie, powiązane ze sobą, strony www.w-tribe.net oraz www.circle.w-tribe.net

Celem strony circle.w-tribe.net jest stworzenie wirtualnej przestrzeni, w której kobiety łączą swoje myśli, inspiracje, uczucia, porady i problemy, w celu wspólnego dążenia ku lepszej rzeczywistości. Wierzymy, że każda z nas jest obdarzona mądrością i miłością, które manifestują się w wyjątkowy sposób. Kiedy kobiety łączą się w duchu swobodnego dzielenia się swoją mądrością i miłością w celu poprawy życia dla wszystkich istot, odkrywamy uniwersalną siłę, która tkwi w każdej z nas, siłę napędową ewolucji i życia. 

Chcemy, aby w tym miejscu każda kobieta mogła podzielić się swoim kawałkiem mądrości w formie artykułów/porad/felietonów/ itp. Ważne jest dla nas, aby każdy artykuł poruszał problemy, z którymi zmagają się kobiety i aby był pisany w duchu oferowania swojego punktu widzenia dla wspólnego dobra. Chcemy, aby kobiety były kompletnie wolne, chcemy wyzwolić się z seksizmu, który głęboko przenika nasze społeczeństwo i chcemy zrobić to razem. 

Ponadto lub dlatego też (wybierz, w zależności od kontekstu)  skupiamy się na wyzwoleniu. W różnych kolorach, dźwiękach i zapachach, tak wielu, jak wiele jest kobiet. Jakkolwiek rozumiesz kwestię wyzwolenia kobiet i społeczeństwa, jakąkolwiek widzisz drogę do lepszej wspólnej przyszłości, cokolwiek daje ci inspirację i siłę na tej drodze, na czymkolwiek ty skupiasz się najbardziej – podziel się tym z nami. Abyśmy mogły uczyć się od siebie.

close